ฝึกวาดรูประบายสีกัน

ฝึกวาดรูประบายสีกัน

น้องแพรวัย 4.11 ปี เป็นเด็กที่ชอบวาดรูปมาก ทุกวันต้องขอกระดาษไปนั่งวาดรูประบายสี 

โดยถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆผ่านการวาดรูป  น้องแพรมีความสุขและสนุกกับการวาดรูป

ระบายสีตามจินตนาการทุกวัน  และคุณแม่จะช่วยต่อยอดการเรียนรู้ให้กับลูกเอารูปภาพที่

ลูกวาดมาแต่งเป็นนิทานก่อนนอนเล่าให้ลูกฟัง น้องแพรยิ่งรู้สึกภาคภูมิใจ และมีแรงบันดาลใจ

ที่จะวาดรูปต่อไปอย่างมีความสุข เมื่อลูกได้รับการฝึกฝนวาดภาพและระบายสี

อย่างต่อเนื่อง  ทำให้ลูกเกิดความเชี่ยวชาญ  จนทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมขึ้น และแจ้งมาว่า

น้องแพรได้รับรางวัลชนะเลิศ ประกวดภาพระบายสีระดับชั้นอนุบาล2 ของทางโรงเรียน 

ซึ่งเป็นรางวัลที่ทั้งน้องแพรภาคภูมิใจอย่างที่สุด